Workshops voor ondernemende vrouwen en moeders

Naar aanleiding van de onderstaande informatie zal er een workshop programma worden opgesteld om de ondernemende vrouw te helpen groeien in haar zakelijke activiteiten.

Vaardigheden en opleiding van bestuurders en eigenaren

Als ondernemer of bestuurder heeft u veel verschillende vaardigheden voor uw bedrijf nodig om te slagen.

U kunt een eersteklas ingenieur zijn, maar als u uw product niet kunt verkopen kan uw bedrijf mislukken. U kunt een financieel expert zijn, maar tenzij de mensen die u in dienst heeft goed worden gemanaged kan uw bedrijf instorten.

Het runnen van een succesvol bedrijf is afhankelijk van het beheersen van veel vaardigheden. Als uw bedrijf groeit zal het niveau en de complexiteit van de vaardigheden van uw zakelijke inzichten ook toenemen.

Deze informatie beschrijft de aard van de vaardigheden die bedrijven nodig hebben om succesvol te functioneren en schetst de vereiste vaardigheden voor degenen die leiding geven aan een bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn people-management, leiderschap, teambuilding en strategie-setting. Het zal u adviseren over waar naartoe te gaan voor hulp en zal een workshop programma bieden om ervoor te zorgen dat in al deze benodigde vaardigheden wordt voorzien in uw bedrijf.

Onderwerpen

 • De kerncompetenties die alle bedrijven nodig hebben
 • Vaardigheden die nodig zijn voor groeiende bedrijven
 • Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – leiderschap
 • Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – strategie
 • Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – delegatie
 • Belangrijke vaardigheden voor eigenaars – het bouwen van een management team
 • Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – het managen van uw team
 • Vaardigheden en opleiding voor bedrijfsleiders
 • Workshop programma over leiderschapstrainingen

Workshop: De kerncompetenties die alle bedrijven nodig hebben

Als directeur of eigenaar is het van essentieel belang dat u kunt observeren en ervoor kunt zorgen dat uw bedrijf is voorzien van de belangrijkste vaardigheden om succesvol te zijn.

Deze vaardigheden zullen hetzelfde zijn voor elk soort bedrijf - of u nu een zelfstandig grafisch ontwerper bent of de manager van een productiebedrijf die tientallen mensen in dienst heeft.

Er is sprake van niet tastbare vaardigheden die u nodig heeft – zoals leiderschap vaardigheden – het vermogen om om te gaan met lange werkdagen en hard werken. De innerlijke middelen om om te gaan met stress en het nemen van risico's. Ze beschikken ook over een groot begrip van strategie en de capaciteiten om iets op te bouwen en het managen van een team.

Er zijn ook functionele vaardigheden dat alle bedrijven nodig hebben. Hoe kleiner uw bedrijf, hoe meer van deze vaardigheden u persoonlijk nodig heeft:

 • Financiën - met inbegrip van cash flow planning, credit-management en het beheren van relaties met uw bank en boekhouder
 • Marketing - waaronder reclame, promotie en PR
 • Omzet - inclusief prijzen, onderhandelen, customer service en het bijhouden van concurrenten
 • Aanbestedingen en aankoop - met inbegrip van aanbestedingen, het beheer van contracten, voorraadbeheer en voorraadplanning
 • Beheer - waaronder boekhouding, facturatie, account planning en payroll handling
 • Personeel - waaronder werving, geschillenbeslechting, het motiveren van personeel en het beheer van training en/of workshop programma's
 • Persoonlijk zakelijke vaardigheden - waaronder computerkennis, schriftelijke en mondelinge communicatie en organisatorische vaardigheden

Om een succesvol bedrijf te runnen is het van essentieel belang dat u de grenzen van uw vaardigheden kent. Als ondernemer of bestuurder moet u ook de vaardigheid hebben om te weten wanneer het het beste is om taken aan anderen over te laten door:

 • Te delegeren
 • Te rekruteren
 • Iets uit te besteden

Er zijn in het onderwijs en in de private sector veel trainingen en workshops te vinden die deze onderwerpen aansnijden.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Vaardigheden die nodig zijn voor groeiende bedrijven

Als uw bedrijf groeit, zal de noodzaak voor vaardigheden en kennis voor uw bedrijf toenemen. Bijvoorbeeld:

 • Als uw financiële stromen complexer worden, heeft u meer personeel nodig voor bijvoorbeeld het beheren bedrijfsrekeningen en het vinden en beheren van buitenlandse investeringen
 • Uw marketing dient mogelijk meer geavanceerd te zijn - dus zult u waarschijnlijk een groter begrip moeten hebben van bijvoorbeeld reclame en de media
 • Het aantal werknemers kan toenemen tot een punt waarop u HR-professionals moet inhuren, welke ook kunnen helpen om uw bedrijf te laten voldoen aan het arbeidsrecht
 • Als uw bedrijf betrokken is in een sector waar veiligheid en gezondheid in het bijzonder belangrijk is – bijvoorbeeld in de bouw of productie – kan het noodzakelijk zijn om professionals in te huren die de gezondheid en veiligheid bewaken
 • Nieuwe apparatuur en/of processen in uw bedrijf integreren kan betekenen dat u technische specialisten moet gaan inhuren
 • Als uw IT-systeem steeds complexer wordt, moet u in-house IT-kennis bezitten

Als eigenaar of directeur van een succesvol groeiend bedrijf is het essentieel dat u herkent wanneer nieuwe vaardigheden nodig zijn en de juiste stappen kunt nemen om daaraan te voldoen.

U zult waarschijnlijk niet in staat zijn om de tijd te vinden of de mogelijkheden hebben om het meeste hiervan zelf te doen. Overweeg:

 • om een management team op te bouwen
 • het delegeren van verantwoordelijkheden naar andere medewerkers
 • het werven van vaardigheden om een leegte op te vullen
 • het uitbesteden van het werk naar een specialist aannemer
 • het opleiden van bestaande medewerkers om uw capaciteiten te vergroten

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – leiderschap

Sterk leiderschap en een gevoel van richting geven zijn kenmerken van bijna alle succesvolle bedrijven. Goede leiders bieden richting aan mensen, zijn in staat om zijn of haar visie voor het bedrijfsleven te delen en hebben tot doel voor hen de voorwaarden te scheppen om resultaten te behalen.

U kunt leiderschap tonen aan het personeel door:

 • ze te betrekken bij de besluitvorming
 • te zorgen voor persoonlijke aanmoediging
 • het herkennen en belonen van goede prestaties
 • te helpen hun zelfvertrouwen op te bouwen om hun eigen initiatief te gebruiken
 • ze te inspireren met een visie voor succes
 • te zorgen voor goede tweerichting-communicatie

Zowel u als uw bestuurders zullen diverse vaardigheden moeten gebruiken op verschillende momenetn - er is geen “one size fits all” benadering van leiderschap. Daarnaast zal de juiste stijl van leidinggeven afhankelijk zijn van uw bedrijf en uw eigen karakter. Een zachtere, mentoring stijl van leidinggeven kan geschikt zijn - of u kunt kiezen voor een meer charismatische aanpak.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Belangrijkste vaardigheden voor eigenaren en bestuurders: strategie

Alle bedrijven hebben behoefte aan een strategie om te slagen. Een business strategie verschilt van een business plan. Het is langer, kijkt verder vooruit en is meer visionair.

Het is gemakkelijk om de visie van de grotere context te verliezen wanneer u een bedrijf aan het runnen bent, en in het bijzonder een klein bedrijf. Maar tijd besteden aan een strategie zal u helpen:

 • te weten waar uw bedrijf heen gaat en hoe het te positioneren om dat te bereiken
 • inzicht in de uitdagingen en kansen waar uw bedrijf mee te maken krijgt en de beste manieren om deze aan te pakken
 • het verbeteren van de algehele prestaties van uw bedrijf

Belangrijk is dat de taak van het vormen van een strategie voor uw bedrijf niet wordt gedelegeerd. Integendeel, als uw bedrijf aan het groeien is kunt u hier meer tijd aan besteden terwijl anderen de dagelijkse activiteiten oppakken.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – strategie

Er zijn veel hulpmiddelen waarmee u de strategie kunt bepalen. Een populaire is een SWOT-analyse waarmee u:

 • alle zakelijke sterktes in overweging neemt
 • alle zakelijke zwaktes in overweging neemt
 • zakelijke kansen kunt identificeren
 • bedreigingen waar uw bedrijf mee te maken krijgt kunt identificeren

Het zorgvuldig analyseren van de resultaten zal u laten zien hoe te bouwen op de sterke punten, hoe zwakke punten aan te pakken, kansen te benutten en bedreigingen te voorkomen.

Een andere strategie tool is een gap-analyse, waarin u in detail analyseert waar uw bedrijf nu staat om vervolgens te kunnen overwegen waar u in de toekomst naartoe wilt gaan met uw bedrijf. Vervolgens moet u de kloof tussen de twee analyseren om manieren te vinden om deze te overbruggen.

Het vormen van uw strategie

Een business strategie moet realistisch zijn met meetbare doelstellingen voor de middellange termijn. Het moet regelmatig worden beoordeeld.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – delegatie

Delegeren is het doorgeven van de verantwoordelijkheid voor de voltooiing van een taak of het regelen van een proces in uw bedrijf. U vindt het misschien lastig als u gewend bent om de meeste taken zelf te voltooien.

Sommige ondernemers en bestuurders hebben de angst om de controle te verliezen. Anderen vrezen dat er niemand in staat is om een taak uit te voeren zo goed als zei dat kunnen. Sommige hebben een hekel aan de tijd die nodig is om mensen te trainen die het over moeten nemen, en sommigen staan erop dat ze betrokken willen blijven.

Effectieve delegatie, echter, is een goede zakelijke beslissing omdat het:

 • u meer gelegenheid geeft voor toekomstige en innovatieve business mogelijkheden
 • zorgt dat het potentieel van uw team wordt gemaximaliseerd
 • vertrouwen geeft tussen u en uw medewerkers

Hoe te delegeren

Maak een lijst van alles wat u doet. Vraag uzelf af of het essentieel is dat u al deze taken uitvoert. Kan uw tijd beter worden besteed? Kunnen anderen worden opgeleid om dit over te nemen? Zijn er misschien anderen die nog beter geschikt zijn voor deze taak dan u?

Delegeer als blijkt dat het rendabeler is om dat wel te doen.

Vergeet echter niet:

 • Training en/of het volgen van een workshop programma kan enige tijd duren. Verwacht niet dat het onmiddellijk resultaat geeft.
 • Anderen kunnen dingen anders doen dan u - maar hun manier kan beter zijn.
 • Uw teamleden moeten zich gesteund voelen en beoordeeld worden voor hun werk. Toch kan teveel toezicht contraproductief zijn.
 • Goede communicatie zorgt voor goede delegatie.
 • Delegatie kan mogelijk het best worden bereikt door middel van outsourcing.

Vergeet niet dat u uiteindelijk verantwoordelijk voor gedelegeerde taken blijven. U kunt geen controle over uw team of uw uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het succes of falen delegeren.

En het belangrijkste is dat u niet uw verantwoordelijkheid voor de richting waar uw bedrijf naartoe gaat kunt delegeren.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Belangrijke vaardigheden voor eigenaars – het bouwen van een management team

Het opzetten van een management team is een essentieel onderdeel van het succes van elke groeiend bedrijf. Het is niet alleen in het belang van de grote bedrijven.

Een dynamisch management team dat goed samenwerkt maakt indruk op klanten en geeft uw bedrijf een concurrentievoordeel. Een slecht beheerd management team zal waarschijnlijk klanten en investeerders afstoten hoe briljant uw idee of product ook is welke uw bedrijf aanbied. In het ergste geval kan het de ondergang van een bedrijf betekenen.

Bij het opzetten van een management team is het belangrijk om:

 • Zorg voor een mix aan bekwaamheden die elkaar aanvullen en versterken in plaats van simpelweg elkaar te dupliceren.
 • Zoek mensen die teamspelers zijn, die elkaar vertrouwen en goed met elkaar omgaan.
 • Definieer duidelijk elke rol en de verantwoordelijkheden van iedereen binnen het team. Breng deze rollen in relatie tot uw bedrijfsstrategie.
 • Zorg ervoor dat u mensen in dienst neemt die op een lijn staan met de doelstellingen van uw bedrijf en de wijze waarop deze zullen worden bereikt.

Vergeet niet – het kan nodig zijn om verder te kijken dan uw bestaande werknemers om een succesvol management team op te zetten.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Belangrijkste vaardigheden voor eigenaars en bestuurders – het managen van uw team

Als u wilt dat uw bedrijf maximaal efficiënt is om het volledige potentieel eruit te halen moeten al uw medewerkers samenwerken als een goed functionerend team. Dit betekent dat u team-management vaardigheden moet hebben of moet ontwikkelen.

Het kan voorkomen dat u verschillende teams op verschillende manieren moet managen. Het is bijvoorbeeld net zo belangrijk om zowel uw senior management team te managen als uw junior medewerkers.

Om uw teams goed te laten functioneren moet u:

 • ervoor zorgen dat iedereen zijn rol goed kent
 • duidelijke doelen hebben en deze communiceren
 • helder opgezette communicatielijnen
 • verduidelijken van verantwoordelijkheden
 • alle teamleden zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming
 • manieren bedenken om geschillen te managen en op te lossen
 • leren hoe effectieve vergaderingen te leiden
 • opleidingen en persoonlijke ontwikkeling aanmoedigen
 • opbouwende beoordelingsgesprekken voeren
 • de tijd nemen en bereid zijn om goed te luisteren
 • diversiteit aanmoedigen en bevorderen
 • teamleden motiveren
 • belonen van initiatieven

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop: Vaardigheden en opleiding voor algemeen directeuren

Als u de rol van een algemeen directeur op u neemt dan brengt dat heel duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden met zich mee.

Een duidelijke verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat bepaalde documenten – zoals de jaarlijkse rendementen – zijn gedeponeerd bij de overheid.

Er zijn ook niet-wettelijke verplichtingen voor directeuren, zoals de eis om de strategie op te zetten en uw team goed te managen die nodig zijn om ervoor te zorgen uw bedrijf succesvol is.

Zie de onderwerpen op deze pagina over de belangrijkste vaardigheden voor eigenaren en bestuurders zoals strategie en op de belangrijkste vaardigheden voor eigenaren en bestuurders – het managen van uw team.

Training en/of een workshop programma kan zeer nuttig blijken voor het opbouwen van zowel juridische als niet-juridische vaardigheden.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.

Workshop programma over leiderschapstrainingen

Als ondernemer of bestuurder kunt u uw voordeel doen met leiderschapstraining en/of het volgen van een worshop programma. Dat wil zeggen training en/of een workshop ontwikkeld om u te helpen met uw eigen bedrijf of de prestaties ervan te maximaliseren.

Leiderschap training zal u helpen:

 • uw team te inspireren
 • invloed hebben op anderen
 • het brengen van positieve verandering in uw bedrijf

Leiderschapstraining en/of een workshop programma gaat net zo goed over persoonlijke ontwikkeling als het aanleren van vaardigheden door middel van formele opleiding. Om deze reden wordt mentoring vaak gekozen als de beste manier om leiderschap te ontwikkelen.

Mentoring is een informele – in het algemeen een ongestructureerd proces waarin een mentor (meestal iemand die zeer ervaren is in het bedrijfsleven) – tijd besteedt aan het ontwikkelen van de innerlijke krachten van de leerling. Het is niet een leraar-leerling relatie. Integendeel, de mentor is eerder een gids en iemand tegen wie ideeën veilig kunnen worden gepolst.

Netwerken is een andere belangrijke vorm van de ontwikkeling van vaardigheden voor ondernemers en directeuren. Er bestaat een breed scala aan zakelijke netwerken waaronder die voor nieuwe bedrijven, jonge eigenaars en vrouwelijke eigenaars. Hiermee kunt u leren van mensen die soortgelijke bedrijven hebben en worden geconfronteerd met soortgelijke obstakels.

Deze workshop zal binnenkort worden gegeven. Heeft u interesse in dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ons via het contactformulier op deze site.